Søk
Close this search box.

HSEQ

Kompetanse – erfaring – kvalitet

Rett mann på rett plass, og godt arbeidsmiljø. Alle yter bedre når de trives, vi vektlegger et trygt og godt arbeidsmiljø. Vår visjon er at alle våre ansatte skal trives på jobb, alle skal føle seg trygge på sine arbeidsoppgaver, vi skal ikke ha skader eller ulykker som kunne vært unngått, og vi skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde for alle avdelinger. Ansatte skal ha mulighet til utvikling og kompetanseheving hos oss, og vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv.

Kvalitet – Leveringspresisjon – Service

I Dalen Mekaniske har vi en klar og tydelig ansvarsfordeling av kvalitetsarbeidet, hvor samtlige medarbeidere tar ansvar og bidrar med sin kompetanse. Dette skaper en høy leveransesikkerhet og en sterk tillit hos våre kunder og i markedet. Vårt mål er å skape merverdi for kunden.

  • Kvalitet for DMP er alltid å levere produkter og tjenester med rett kvalitet, og som møter (og gjerne overgår) våre kunders forventninger.
  • Kvalitet er alle medarbeideres ansvar og skal prege alle enheter i hele virksomheten gjennom stort engasjement og høyt kompetansenivå. Ansvarsfordelingen for kvalitet er klar og entydig.
  • Kvalitet skal gjennomsyre alt vi gjør fra første kundekontakt til ferdig leveranse. Vi skal alltid velge kvalitetsbevisste leverandører.
  • Kvalitet innebærer at vi oppfyller kundenes og samfunnets krav, samt at vi konstant satser på forbedringer av ledelsessystem og virksomhet gjennom utvikling, kompetanseheving og systematisk erfaringsoverføring.
  • Kvalitet er et godt arbeidsmiljø, der ansatte har arbeidsoppgaver som passer deres unike kompetanse, eller hos oss kan bygge kompetanse som gir nye muligheter.

Vi driver kontinuerlig kvalitetsarbeid. Vi er ISO 9001 sertifisert, og får dermed vårt administrasjonssystem revidert årlig.

Våre kunder etterspør ‘Just in Time’-levering, for å imøtekomme dette har vi fokus på kontroll og oversikt i sanntid. Vi benytter produksjon og materialstyringssystem som er spesielt tilpasset mekanisk industri, og som gir oss 100% kontroll på råvarelager, ferdigvarelager, vare i arbeid, ordre, levering og økonomi.

Vår miljøpolitikk

Våre kunder har klare og tydelige retningslinjer for miljø og bærekraftig, og det støtter vi helhjertet. Våre avdelinger ligger alle sammen i idylliske omgivelser, og vår ambisjon er å etterlate våre omgivelser i minst like god stand som de var før vi kom hit. Vårt hovedfelt er fornybar energi, og vi jobber kontinuerlig med å finne måter å forbedre vår virksomhet i mer bærekraftig retning.
  • Vi skal synliggjøre vårt miljøengasjement ved å være deltakende i et systematisk miljøarbeid der målet er å forbedre egen virksomhet og leverandørenes miljøpåvirkning.
  • Vi skal til enhver tid søke informasjon som kan øke kunnskapen om virksomhetens påvirkning av miljøet.
  • Ved å forplikte oss til å følge norske og internasjonale lover og forskrifter, og allment aksepterte normer for redelig adferd innen vårt virksomhetsområde vil vi arbeide for en stadig forbedring av utøvende bærekraftig produksjon. Vi skal søke en kontinuerlig forbedring av vårt miljøsertifiseringssystem, der systemet hele tiden blir vurdert mot ny dokumentert kunnskap.

ISO-9001

Achilles

Phone:
(+47) 350 77 213

E-mail:
post@dalen-mekaniske.no