Søk
Close this search box.

Åpenhetsloven

I samsvar med Åpenhetsloven (lenke https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99) er det en plikt for Dalen Mekaniske Produksjon å aktivt håndtere åpenhet.

Dalen Mekaniske har spesialisert seg på effektiv produksjon ved hjelp av moderne verktøymaskiner og robotisert håndtering, og vi har lang tradisjon for innovasjon og omstilling.

Med tre spesialiserte avdelinger er Dalen Mekaniske en totalleverandør av maskineringstjenester. Vår kjernevirksomhet er serieproduksjon av elektrisk førende koblinger og komponenter, men vi kan også tilby mindre serier, og prototyping i samarbeid med kunder. I tillegg til kjernevirksomheten bruker vi samme produksjonskompetanse for å produsere deler til blant annet infrastruktur og forsvar. Til infrastruktur produserer vi sykkelstativ, stativ til billadere, benker, skiltstativ og togstoler med mer. Til forsvar leverer vi blant annet adaptere, rails, plattformer, stativ og braketter. I tillegg også noe sykehusmateriell og landbruksutstyr.

Vårt salg i 2022 nådde 94 127 000 kr, med en ansattstab på 33. Den totale omsetningen for våre sammensatte selskaper beløp seg til 105 172 000 kroner i løpet av 2022, med en samlet arbeidsstyrke på 51 ansatte.

Dalen Mekaniske Produksjon er stolt av å være ISO 9001 og 14001 sertifisert. Vi forplikter oss til ansvarlig atferd innen miljø, HMS, produkter og valg av leverandører. Anerkjennelsen av vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene er tydelig, og vi har forpliktet oss til å implementere FNs «Bill of Human Rights» i selskapets virke. Vi overholder regelverket og respekterer menneskerettighetene, med en kvinnelig andel på 33% blant våre administrativt ansatte (Menneskerettighetspolitikk.pdf).

Dalen Mekaniske tolererer ikke diskriminering eller trakassering, hverken internt i selskapet eller i vår leverandørkjede. Vi samarbeider kun med leverandører som følger de samme reglene og lover som oss.

Vi oppfyller vår plikt til å gi informasjon, og eventuelle henvendelser kan sendes til Dalen Mekaniske på e-postadressen: post@dalen-mekaniske.no.

Phone:
(+47) 350 77 213

E-mail:
post@dalen-mekaniske.no